Nové zaměření oboru

od 1. září 2024 nové zaměření střední školy 

Praktická škola dvouletá: PÉČE O ZELEŇ

Obor vzdělání:          Praktická škola dvouletá 

Kód oboru:                78-62-C/02

Zaměření:                  PÉČE O ZELEŇ

Charakteristika oboru vzdělání

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá dává možnost získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy.

Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v oboru dle zaměření přípravy a vedoucích k profesnímu uplatnění. Získané dovednosti mohou žáci také využít v dalším vzdělávání.

Forma vzdělávání:                                       denní

Způsob ukončení:                                        závěrečná zkouška

Doklad o dosaženém stupni vzdělání:        vysvědčení o závěrečné zkoušce

 

V rámci studia škola vyjednává a zajišťuje ve druhém ročníku Praktické školy dvouleté odborné praxe studentů v regionu Šluknovského výběžku. Současně škola navazuje spolupráci s různými zaměstnavateli a snaží se zajistit odborníky z různých profesí, kteří by byli i možnými potencionálními zaměstnavateli.

 

 

 

Bližší informace získáte:

Kontakt:        412 386 261, 770 11 99 72

E-mail:           skola@skolyvybezek.cz

Web:               www.skolyvybezek.cz

                                                                                                                                                                                 Mgr. Bc. Monika Kamenická, ředitelka školy