Školní sociální pedagog

Činnost školního sociálního pedagoga na naší škole

Podpora

Podpora učitelů v oblasti prevence a řešení rizikového chování žáků. Pomoc učitelům při komunikaci s rodiči, PPP, OSPOD aj. Realizace vzdělávacích a rozvojových programů pro učitele. Podpora rodičů žáků v obtížných situacích (výchovné problémy, záškoláctví, užívání drog, agresivita, delikvence, problémové rodinné zázemí aj.).  

 

Diagnostika

Diagnostika klimatu školy a třídy. Vyhledávání žáků ze sociálně znevýhodňujícího, zanedbávajícího a ohrožujícího prostředí.

 

Prevence

Plánování a realizace volnočasových aktivit a projektů s cílem zlepšování sociálních vztahů mezi žáky, klimatu školy a třídy. Předcházení vzniku rizikového chování ve škole i v přirozeném prostředí žáka. 

 

Ochrana

Pomoc a podpora žákům, kteří se nachází v tíživé situaci (např. nepříznivá situace v rodině, problémy se spolužáky, problémy se začleněním do kolektivu). Poskytování krizové intervence (např. při útěku žáka z domova) a spolupráce s OSPOD, Policií ČR aj.

 

Konzultační hodiny

Rumburk - po/st - 08:00 - 12:00 hod.
Šluknov - út/čt - 08:00 - 12:00 hod.

 

Kontakt

Bc. Aleš Hofman

tel. č. - 737 327 025
email - hofman@skolyvybezek.cz