Výchovný poradce

Role výchovného poradce spočívá v poradenské a metodicko-informační činnosti. Na naší škole jsou žáci, kteří vyžadují zvýšenou péči – jsou to žáci se speciálně vzdělávacími potřebami. Tito žáci si zaslouží pozornost a zvláštní péči, kterou jim zprostředkovává právě výchovný poradce ve spolupráci se speciálním a sociálním pedagogem. Právě budování bezpečného a chápajícího prostředí je pro naše žáky stěžejní. 

Rodičům žáků nabízíme:

  • pomoc při řešení výchovných a vzdělávacích problémů ve škole a v rodině
  • kontakty na odborníky spolupracující se školou PPP, SPC, SVP, OSPOD a PČR
  • sociálně právní poradenství
  • sociálně právní poradenství pro zdravotně postižené
  • pomoc při výběru následného školního zařízení (dalšího studia)
  • kariérové poradenství nebo jiné formy přípravy na povolání pro žáky ZŠ a PrŠ

 

Konzultační hodiny

Pondělí 13:00-14:00 hod / dle možností a dohody

 

Výchovná poradkyně

Bc. Blanka Poláchová

tel. 412 332 110
e-mail: polachova@skolyvybezek.cz