Školní družina

Školní družina "Dráček" je součástí Speciální základní školy. Nachází se v přízemí budovy. Má k dispozici tělocvičnu, počítačovou učebnu a školní dvorek, kde jsou umístěny lavičky k relaxu.

Školní jídelna se nachází mimo budovu naší školy, v ZŠ Tyršova, zde probíhá stravování našich žáků za doprovodu a dozoru vychovatelky a asistentky pedagoga.

 

Charakteristika dětí:

Do oddělení je přijímáno nejvýše 14 žáků ze speciálních a praktických tříd. Přednostně jsou přijímány děti zaměstnaných rodičů a dojíždějící. ŠD mohou žáci využívat i ráno před vyučováním.

 

PROVOZNÍ DOBA:

Pondělí – pátek
Ranní družina                6:30 – 7:40 hod.
Odpolední družina       11:40 – 15:30 hod.

 

CÍLE ŠD:

  • Vedení dětí k aktivnímu využívání volného času
  • Rozvíjení samostatnosti, zodpovědnosti
  • Upevňování pracovních návyků a dovedností
  • Rozvíjení kreativity, fantazie a estetického cítění
  • Posilování sebevědomí a rozvíjení vlastní osobnosti
  • Vedení ke spolupráci v kolektivu, respektování práce své a práce ostatních
  • Upevňování spolupráce s rodiči