Školní družina

Umístění, vybavení ŠD

Školní družina je součástí Speciální základní školy. Využívá pro svou činnost jedno oddělení školní družiny v prvním patře školy. Dále počítačovou učebnu a cvičnou kuchyňku. Dostupné je hřiště na Budyšínské ulici, hřiště vedle internátu Střední lesnické školy Šluknov, městský park a školní dvůr. Při ŠD pracuje kroužek PC pod vedením vychovatelky. Stravování dětí probíhá ve školní jídelně za dozoru vychovatelky ŠD.

Charakteristika dětí

Do oddělení školní družiny je přijímáno nejvýše 15 žáků. Přednostně jsou přijímány děti z 1.stupně, dojíždějící a děti zaměstnaných rodičů. ŠD mohou navštěvovat i nezapsaní žáci, kteří přijeli dříve do školy (ranní družina).

Provozní doba

Provozní doba je od pondělí do pátku, ranní družina od 7.00 – 8.00 hod., odpolední od 11.00 – 15,30 hod.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠD

Cíle vzdělávání ŠD

  • rozvoj osobnosti člověka
  • získání všeobecného přehledu v návaznosti na učivo 1. stupně
  • získání a uplatňování znalostí o životním prostředí, jeho ochrana
  • dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví
  • vedení dětí k aktivnímu odpočinku
  • vedení dětí ke komunikaci v kolektivu, ke vzájemné spolupráci
  • rozvíjení dovednosti, zručnosti, představivosti a fantazie dětí
  • důsledné zabývání se primární prevencí