ePodatelna

Povinně zveřejňované informace dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Adresa pro doručování dokumentů

Adresa pro doručování dokumentů v analogové (listinné) podobě nebo dokumentů v digitální podobě předávaných na přenosných technických nosičích dat:

Speciální základní a Praktická škola Šluknov, příspěvková organizace
Tyršova 710, 407 77 Šluknov

nebo

náměstí Dobrovského 378/12, 408 01 Rumburk

 

ID datové schránky

ai6vwqn23

 

Elektronická adresa e- podatelny

skola@skolyvybezek.cz

 

Úřední hodiny podatelny (budova Rumburk):

Pondělí:    7,00-15,00

Útery:       7,00-15,00

Středa:     7,00-15,00

Čtvrtek:    7,00-15,00

Pátek:       7,00-1500

 

Technické parametry přijímaných datových zpráv

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech pdf, doc, docx, rtf, txt, jpg/jpeg, png, tif/tiff, odt, html/xhtml, /htm, xls, xlsx.

Výše uvedené formáty mohou být zabalené v souboru ZIP.

Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 1,5 MB.

 

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat elektronická data

Datové zprávy jsou přijímány na: flash disk, cd-rom, dvd-rom.

 

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru

  • Přijaté datové zprávy: Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracována.
  • Na datovém nosiči: Datový nosič bude odmítnut a soubory na něm nebudou pracovníkem převzaty.

Doručený neúplný nebo poškozený dokument v analogové podobě nebo dokument v digitální podobě, který není podáním nebo podnětem, nebude zpracován.