Kroužky

Muzikoterapeutický kroužek

Pátek 8:00 – 8:45 hod., Bc. Ivan Paisrt

Hudba je na našem kroužku využívána jako terapeutický prostředek ve vzdělávání. Je vhodná při zlepšování adaptability a komunikace u dětí. Hudba je sama o sobě komunikací, proto umožňuje oslovení a porozumění i tam, kde jsou narušeny běžné mezilidské kontakty. Pomáhá jednak poslech hudby (tzv. receptivní muzikoterapie) a jednak aktivní provozování hudby.

 

Hudebně – dramatický kroužek

Pondělí 12:45 – 13:30 hod., Iveta Kosinová a Bc. Ivan Paisrt

Kroužek je zaměřen na výuku základních tanečních prvků, rytmiky. Důraz je kladen na rozvíjení fantazie a přirozeného ladného pohybu, tvořivosti a improvizace. Budeme pracovat s prvky současného a moderního tance, s rytmem, dynamikou, prostorem a také s vnímáním hudby. Hravým způsobem projdeme základní protažení těla, taneční prvky, písničky s tancem, a budeme také vytvářet krátké choreografie.

 

Sportovní kroužek

Úterý 13:40 – 14:25 hod., Martina Pivrncová

Kroužek je zaměřen na sportovní aktivity. Jeho cílem je vytvářet u dětí základní pohybové návyky a vztah k pohybové aktivitě. Náplní kroužku jsou různé sportovní hry či cvičení (míčové hry, posilování, hry na zlepšení koordinace a správného držení těla.

 

Kroužek vaření

Středa 12:40 – 13:20 hod., Jarmila Kyjovská

Na kroužku se děti seznamují s různými pracovními postupy při přípravě jídel. Radostnou formou děti vybírají jídla, která si společně přichystáme. Učíme se správnému stolování a práci v kolektivu.

 

Taneční kroužek – Bonbónek

Pátek  12:30 – 13:30 hod., Radka Rigová, Denisa Machová

My si rádi tančíme, nové kroky se učíme, tančíme si pro radost, které nikdy není dost. Hodiny budou plné energie a radosti z tance. Snažíme se navodit příjemné prostředí, kde se mohou děti uvolnit a vyjádřit své pocity pohybem. 

 

Čtenářský kroužek

Čtvrtek   12:40 – 13:20 hod., Iveta Kosinová

Na čtenářském kroužku spolu zavítáme do světa pohádek, básní a příběhů plných dobrodružství. Děti se učí pracovat s knihou, poznávají osobnosti naší i světové pohádkové literatury.