Metody a formy vzdělávání

úvod:

Používáme tyto metody

sfumato

pocitová místnost

snoezelen