Primární prevence

Metodik prevence je učitel, který působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb. V oblasti rizikového chování vykonává zároveň činnosti metodické, informační a koordinační. Je členem preventivního týmu školy a školního poradenského pracoviště.

Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem - vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Poskytuje konzultace žákům, pedagogům, rodičům kdykoliv po vzájemné dohodě.

 

Konzultační hodiny

Úterý 12:00-13:00 hod / kdykoliv po vzájemné dohodě

 

Školní metodik prevence

Mgr. Jolana Pešáková

tel.: 412 332 110
e-mail: pesakova@skolyvybezek.cz