Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Bc. Monika Kamenická ředitelka školy, koordinátor ŠVP ZŠ
tel. 770 119 971
kamenicka@skolyvybezek.cz
Mgr. Jana Vlastníková zástupkyně ředitelky, výchovná a kariérová poradkyně,
koordinátor ŠVP SŠ
tel. 770 119 972
vlastnikova@skolyvybezek.cz

Pedagogičtí pracovníci

Základní škola

1.ST

Adéla Barochová učitelka ZŠ speciální – 1. ST
barochova@skolyvybezek.cz
Blanka Farkašová asistentka pedagoga
farkasova@skolyvybezek.cz
Kateřina Moravcová, DiS. asistentka pedagoga
moravcova@skolyvybezek.cz

 

2.ST

 
Mgr. Jiřina Houdková učitelka ZŠ speciální – 2. ST,
metodik pro ZŠ speciální
houdkova@skolyvybezek.cz
Dana Hrobárová asistentka pedagoga
hrobarova@skolyvybezek.cz
Helena Rácová asistentka pedagoga
racova@skolyvybezek.cz

 

3.ST

 
Mgr. Nikola Skukálková učitelka ZŠ speciální – 3. ST,
správce ICT
skukalkova@skolyvybezek.cz
Bc. Petra Čvančarová asistent pedagoga
cvancarova@skolyvybezek.cz
Petr Hlavsa asistent pedagoga
hlavsa@skolyvybezek.cz

 

4.ST

 
Mgr. Monika Knapová učitelka ZŠ speciální – 4. ST
knapova@skolyvybezek.cz
Veronika Kůlová asistentka pedagoga
kulova@skolyvybezek.cz
   

 

1.+3.ročník

 
Mgr. Kateřina Skopalová učitelka ZŠ (minimální výstupy) - 1.+3. ročník
skopalova@skolyvybezek.cz
Miluše Hlávková asistentka pedagoga
hlavkova@skolyvybezek.cz
Nikola Jirůvová asistent pedagoga
jiruvova@skolyvybezek.cz

 

2.+3.ročník

 
Mgr. Iveta Laštůvková učitelka ZŠ (minimální výstupy) - 2. + 3. ročník,
metodik pro 1. stupeň ZŠ, koordinátor EVVO
lastuvkova@skolyvybezek.cz
Michaela Löwová asistent pedagoga
lowova@skolyvybezek.cz
   

 

4.+6. ročník

 
Mgr. Klára Skopalová učitelka ZŠ (minimální výstupy) – 4. + 6. ročník,
metodik primární prevence
skopalovakl@skolyvybezek.cz

 

5.+7. ročník

 
Mgr. Roman Rác učitel ZŠ (minimální výstupy) – 5. + 7. ročník,
metodik pro 2. stupeň ZŠ
rac@skolyvybezek.cz
Michela Hemerková asistent pedagoga
hemerkova@skolyvybezek.cz
   

 

8.+9. ročník

 
Mgr. Gabriela Novotná Karmanová učitelka ZŠ (minimální výstupy) - 8. + 9. ročník
novotna@skolyvybezek.cz

 

Střední škola

Helena Kolaříková učitelka SŠ – Praktická škola jednoletá
kolarikova@skolyvybezek.cz
Hanka Bilková asistent pedagoga
bilkova@skolyvybezek.cz
Mgr. Jana Vlastníková učitelka SŠ – Praktická škola dvouletá
vlastnikova@skolyvybezek.cz
Tereza Milecová asistentka pedagoga
milecova@skolyvybezek.cz
Petra Šurýová Vondráčková
vondrackova@skolyvybezek.cz
učitelka SŠ
Ludmila Dvořáková učitelka SŠ
dvorakova@skolyvybezek.cz
Johana Knollová odborná učitelka SŠ
knollova@skolyvybezek.cz
Mgr. Helena Baytlerová speciální pedagog
baytlerova@skolyvybezek.cz
Bc. Aleš Hofman sociální pedagog
hofman@skolyvybezek.cz
Kristýna Bílá

asistentka pedagoga pro sociálně znevýhodněné žáky
bila@skolyvybezek.cz

Školní družina

Zuzana Bradáčová vychovatelka v družině - I. oddělení
bradacova@skolyvybezek.cz
Petra Urbanová vychovatelka v družině - II. oddělení
urbanova@skolyvybezek.cz

Ostatní pracovníci

Růžena Pajchlová hospodářka, pověřenec pro ochranu osobních údajů
pajchlova@skolyvybezek.cz
Blanka Šmidrkalová účetní školy
smidrkalova.b@skolyvybezek.cz
Edita Šárová uklízečka
sarova@skolyvybezek.cz
Iveta Žampachová školnice, uklízečka
zampachova@skolyvybezek.cz