Škola Šluknov

Vzděláváme žáky v oborech:

  • Základní škola – 79-01-C/01 – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (s minimálními výstupy).
  • Základní škola speciální – 79-01-B/01 - Školní vzdělávací program pro základy vzdělávání žáků v základní škole speciální.
  • Přípravný stupeň základní školy speciální nabízela škola do školního roku 2015/2016. Ve školním roce 2016/2017 nebyl z důvodu naplněné kapacity otevřen. Podle potřeby a zájmu, můžeme znovu přípravný stupeň nabídnout.

Po povinné školní docházce škola nabízí pro středně těžce a těžce postižené žáky obory:

  • Praktická škola jednoletá – 78-62-C/01 Vzdělávací program – Praktická škola jednoletá.
  • Praktická škola dvouletá – 78-62-C/02 Vzdělávací program – Praktická škola dvouletá. Obor otevřen od roku 2014.