Historie školy

POZN: K datu 1.1.2019 byly sloučeny Speciální základní škola a Praktická školy Šluknov a Speciální základní škola a Praktická škola Rumburk.

Středisko Šluknov

xxxxxxx bude doplněno..

Středisko Rumburk

Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, odloučené pracoviště Rumburk je škola spádová, do které chodí žáci ze ZŠ v Rumburku, Starých Křečan, Mikulášovic, Krásné Lípy, Chřibské, Rybniště a Jiříkova.

Škola má v současnosti 4 třídy praktické školy, 3 třídy speciální školy,  1 třídu praktické školy jednoleté a dvouleté (od školního roku 2012/2013 nově otevřené střední vzdělávání). Družina slouží také jako klub pro dojíždějící žáky.

Od roku 1994 má škola právní subjektivitu.

V letech 1995 až 1997 došlo na škole k větším stavebním úpravám. Byla zhotovena omítka na celé budově školy, vybudováno nové ústřední topení na zemní plyn s kotelnou umístěnou v půdních prostorách a provedena rekonstrukce všech WC v budově. V letech 2002 až 2004 byly natřeny rámy oken a provedeno vymalování všech prostor.

V roce 2008 byla vybudována z přízemí do 1.patra šikmá schodišťová plošina pro imobilní žáky.

Pro potřebu vyučování a ŠD jsou k dispozici dvě počítačové učebny. Jedna s připojením na internet. Dále dva televizory s videorekordéry a dva DVD přehrávače.

Na velmi slušné úrovni je vybavení školních dílen a školní kuchyňky.