ZŠ Speciální

Ve čtyřech speciálních třídách naší školy vzděláváme žáky s těžší formou mentálního postižení, autismem, poruchami pohybového aparátu, smyslovými a kombinovanými vadami. Někteří žáci jsou integrováni a pracují podle individuálních vzdělávacích plánů. Při vyučování používáme celou řadu speciálně pedagogických metod a postupů.

Vzhledem k různorodosti postižení žáků má naše práce často individuální charakter, pouze některé činnosti můžeme vykonávat společně. Ve třídě působí kromě pedagoga také asistenti, proto je realizace takového způsobu vyučování možná.

1. RS              Třída paní učitelky Poláchové

2. RS              Třída paní učitelky Dvořáčkové

3. RS              Třída paní učitelky Sommerschuhové

4. RS              Třída paní učitelky Králové