ZŠ Praktická

Ve čtyřech praktických třídách naší školy vzděláváme žáky s lehkou formou mentálního postižení. Hlavním cílem základní školy praktické je umožnit žákům s lehkým mentálním postižením pomocí výchovně vzdělávacích prostředků a metod dosáhnout co nejvyšší úrovně znalostí, dovedností a rozvoje osobnostních kvalit při respektování jejich individuálních zvláštností. Veškeré cíle výchovné a vzdělávací práce směřují k přípravě žáků na jejich zapojení, případně úplnou integraci do běžného života.

I.třída            Třída paní učitelky Rybánské

II. třída          Třída paní učitelky Procházkové

III.třída          Třída paní učitelky Vyčítalové

IV. třída         Třída paní učitelky Skramužské