EU peníze školám

V první fázi jsme se zaměřili na obnovu vybavení počítačové učebny, dále na vybavení kmenových učeben novými moderními vyučovacími pomůckami. Tím dosáhneme maximálního využití digitálních učebních materiálů (DUMŮ) a interaktivních učebnic.

DUMY které budou vytvořeny na naší škole jsou v souladu s ŠVP LMP a do projektu bude zapojena většina pedagogických pracovníků.

Tyto DUMY budou velkým přínosem pro zkvalitnění a zpestření klasické výuky na naší škole.
 

PROJEKT:

Číslo klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT  

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

 

Škola zpracovala v rámci projektu EU peníze školám digitální učební materiály (DUMY). Seznam vypracovaných DUMů je zde:  Seznam DUMů 

Na této e-mailové adrese (spec.zs.rbk@seznam.cz) poskytneme na vyžádání všem pedagogickým pracovníkům digitální učební materiály.