Hravě se učíme překonávat hranice

Německo-polsko-český vzdělávací program, který se uskutečnil v únoru – dubnu 2008.

Účast na německo-polsko-českém vzdělávacím programu, který se uskutečnil únor – duben 2008, byl určen pro učitele 1. až 4. tříd, probíhal v mezinárodním centru setkávání St. Marienthal (Internationales Begegnungszentrum).