Moderně a hravě

Projekt EU – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení výchozího stavu vzdělávání na Speciální základní škole ve Šluknově.

Zkvalitnění a zefektivnění výuky je dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Projektový záměr vychází ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání žáků s LMP Speciální základní školy ve Šluknově.