Projekt Přírodní učebna

Hlavním cílem projektu je rekonstrukce části školní zahrady s využitím přírodních materiálů, s vytvořením nových pracovních stanovišť vhodných pro výuku...

Zahájení realizace projektu: 01.09.2012

Ukončení realizace projektu: 30.06.2013

Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu je rekonstrukce části školní zahrady s využitím přírodních materiálů, s vytvořením nových pracovních stanovišť vhodných pro výuku, která budou přispívat k rozvoji tvořivosti žáků a jejich vztahu k přírodě a jako relaxační místo nejen pro žáky s těžším postižením.

Dílčí cíle projektu

 • Založení bylinkového záhonu,
 • Založení kompostu (likvidace biologického odpadu, pozorování procesů souvisejících s rozkladem a životem živočichů v půdě),
 • 4 lavice a 2 stoly s celkovou kapacitou 16 žáků,
 • Výroba 2 ptačích budek,
 • Výroba 2 krmítek,
 • 2 informační pracovní tabule – pro informace v rámci výuky,
 • Vytvoření ohniště,
 • Vytvoření geologické zahrady z nerostů vyskytujících se ve Šluknovském výběžku,
 • Informační cedule - plastová a dřevěná označení – na popis např. bylin, nerostů apod.,
 • Doplnění celé školní zahrady o okrasné dřeviny – 10 ks,
 • Vytvoření květinového záhonu – 10 druhů, květiny trvalky okolí Šluknova,
 • Doplnění chybějící zeminy – bylinkový a květinový záhon,
 • Pokrytí mulčovací kůrou v místech, kde bude geologická zahrada,
 • Nákup odborné literatury – zahradní tématika pro učitele a žáky,
 • Školní potřeby na výuku v přírodní učebně – pro žáky a učitele,
 • Odborné pomůcky do výuky - na podporu rozvoje přírodovědné gramotnosti,
 • Odborné pomůcky do výuky - podpora EVVO prostřednictvím ICT,
 • Zahradní nářadí, pomůcky – vybavení pro údržbu zahrady,
 • Ochranné pracovní pomůcky,
 • Oplocení zbývající části pozemku (viz katastrální a letecká mapa).