Revitalizace dětských hřišť a vybavení ve školách a školských zařízení v Ústeckém kraji

Projekt v rámci finančních mechanismů EHP/Norska.

Tento projekt přispěl k vytvoření relaxačních a vzdělávacích prostor na otevřených částech jednotlivých pater budovy školy a v okolí budovy školy – zahradě. Projekt byl zrealizován v červnu 2009.