Slavnostní zakončení Aktivačních center

Dne 11.6.2013 od 13 hod. se na naší škole uskutečnilo slavnostní zakončení tříletého projektu Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního postižení prostřednictvím aktivačních center v rámci speciálních škol.

Tohoto slavnostního zakončení se kromě rodičů účastníků kurzu zúčastnili i zástupci města pan starosta Ing. Jaroslav Trégr, paní místostarostka Alena Winterová a paní Bc. Iva Štefáčková z Odboru školství, kultury a tělovýchovy. Z dalších významných hostů naše slavnostní zakončení navštívili pan Bc. David Koláčný zástupce MŠMT a zakladatelky projektu paní PhDr. Marta Teplá, Ing. Věra Dorušková a RNDr. Irena Peterková.

Slavnostní předávání zpestřili i žáci naší školy s hudební a taneční vložkou. Tento projekt bude pokračovat ještě pět let a žáci se na jednotlivé kurzy velmi těší.

Chtěli bychom poděkovat rodičům účastníků kurzů, že své děti posílají do odpoledních aktivit pořádaných na naší škole, což nás všechny pedagogy velmi těší.

Pedagogický tým AC

 

Fotogalerie