Talik

Projekt vyhlášený Universität Leipzig v Německu, projekt s mezinárodní účastí (Německo, Polsko, Česko).

Projekt, který podporoval žáky se speciálně vzdělávacími potřebami v oblasti učení a socio-emocionálního vývoje. Projekt byl zaměřen na budoucí pracovní začlenění žáků a jejich zvládnutí všednodenních praktik života. Podílel se na celkové socializaci do společnosti, prohluboval oblasti sociální, odborně-pracovní, personální a vztahové. Využíval činnosti s netradičními technikami při práci se sklem a drátem. Probíhal ve školním roce 2007/2008.