Umím si poradit

Jeden z projektů běžících v tomto školním roce 2011/2012 na škole, zaměřených na prevenci rizikových jevů v chování žáků.

Základním cílem projektů, prevence rizikových jevů v chování žáků ve Speciální základní škole ve Šluknově, je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování se zachováním integrity osobnosti. Seznámení žáků s rozmanitostí různých kultur (multikulturalita), jejich tradicemi a hodnotami, s problematikou minoritních a marginálních skupin obyvatelstva Šluknovského výběžku.