Závěrečná konference AC

5.února 2013 byli lektoři AC pozváni na závěrečnou konferenci " Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního postižení prostřednictvím Aktivačních center v rámci speciálních škol".

Tato konference proběhla ve Velké aule Univerzity Hradec Králové pod záštitou MŠMT ČR.

Všichni lektoři a hosté konference byli seznámeni s prezentacemi partnerů projektu AC. I naše škola představila prezentaci tříleté práce AC - Obsluha multimediálních přístrojů. Dále jsme se dozvěděli jaké jsou modely vzdělávání v jiných zemích Evropy i mimo ní, a jaká je vize budoucnosti speciálního vzdělávání. 

Na závěr konference shrnula a poděkovala všem školám manažerka projektu Ing. Věra Dorušková. Všechna AC se prezentovala v předsálí auly svými výrobky a fotografiemi z celého období trvání projektu. Konference byla pro všechny přítomné podnětná a přínosná pro další formy práce s klienty s těžšími formami postižení.

 

Fotogalerie