Přednáška Mgr. Jitky Čapíkové

Dne 20. 6. 2024 se žáci 5. - 9. ročníku Speciální základní školy a Praktické školy v Rumburku zúčastnili přednášky Mgr. Jitky Čapíkové na téma První pomoc.

Přednáška byla rozdělena na dvě části.

První část se týkala první pomoci, vybavení lékárničky, ošetření zlomenin, krvácení, bodnutí včelou, vosou, sršní a přisátého klíštěte.

Druhá část byla zaměřena na obvazovou techniku, kdy si žáci mohli vyzkoušet obvazování různých druhů zranění.

Fotogalerie