Adaptační pobyt „Jiřetín pod Jedlovou“

Začátkem měsíce září 2015 byl pro studenty Praktické školy jednoleté a dvouleté připraven „Adaptační pobyt“ pro stmelení kolektivu třídy, který se uskutečnil v Jiřetíně pod Jedlovou.

Studenti poznávali turisticky přírodu a vesnice náležející do Tolštejnského panství.

Při toulkách přírodou studenti postupně navštívili malebné okolní vrchy - rozhlednu na Jedlové hoře, zříceninu hradu Tolštejn, Křížovou horu, kde jsme se notně zapotili při prudkém stoupání na vrcholy, ale zážitek to byl nádherný, neboť bylo co obdivovat. Dále jsme navštívili štolu v bývalém Stříbrném dole na okraji Jiřetína pod Jedlovou, kde jsou dvě zpřístupněné štoly v délce 360 metrů, které jsou propojeny 25 metrovým vysokým komínem a okolní malebné obce. Hráli jsme různé hry a soutěže zaměřené na poznávání Lužických hor.

Přestože jsme denně „našlapali“ kolem 10 - 15 km, tak únava studentů nebyla nijak znát, protože na nedalekém hřišti vždy po návratu z cest se studenti vrhali s chutí na různě obtížné lanové prolézačky, kde dokonale vyčerpali zbytky svých sil.

Studenti adaptační pobyt prožívali velmi spokojeně, sešla se „dobrá parta“, která byla nadšená z každé aktivity, která jim byla nabídnuta. Celkově adaptační pobyt přispěl k pozitivnímu stmelení kolektivu třídy a ke zdárnému rozjezdu na začátku školy. Sami studenti hodnotili průběh pobytu s nadšením, dovezli si spoustu prožitků a zážitků, se kterými se doposud většina neměla možnost setkat.

Mgr. Jana Vlastníková, Zdena Zmrzlíková

 

Fotogalerie