Čarodějnice 2022

V pátek 29. dubna se naše škola začala hemžit čarodějnickými kostýmy, košťaty a různými jinými rekvizitami.

Děti přišly převlečené za čarodějnice a čaroděje a paní učitelky samozřejmě nezůstaly pozadu. Takže ranní setkání ve škole bylo pro všechny velké překvapení, zvláště pro děti, které se snažily vystopovat v čarodějnicích své učitelky.

Chvíli po začátku vyučování byly děti seznámeny s programem čarodějnické školy. Po vysvětlení průběhu dopoledne se všichni rozešli do určených učeben a začalo zábavné dopoledne. Děti si postupně prošly všechny učebny a se zápalem plnily zadané úkoly. Létaly na košťatech, míchaly lektvary, luštily různé kvízy, vymýšlely zaklínadla a mnoho jiného.

Zakončením projektového dne byla společná výroba čarodějnice, která neunikla ohni a společné opékání vuřtů.

Bc. Klára Skopalová

 

Fotogalerie