Praktická škola jednoletá Praktická škola dvouletá ŠLUKNOV

Závěrečné zkoušky ŠLUKNOV

Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov 407 77, Tyršova 710, příspěvková organizace, e-mail: skola@skolyvybezek.cz  č. tel.: 412 386 261  IČO: 65082478

 

Praktická škola jednoletá

Praktická škola dvouletá

ŠLUKNOV

 

Na základě ustanovení § 74 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhlášky 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném znění:

stanoví ředitelka

Speciální základní školy a Praktické školy, Šluknov 407 77, Tyršova 710, příspěvková organizace, tyto podmínky pro závěrečné zkoušky v učebním oboru „Praktická škola jednoletá“ 78-62-C/01 a „Praktická škola dvouletá“ 78-62-C/02 konané ve školním roce 2023 / 2024

 

 

Název zkoušky

Termín konání

Písemná zkouška

Nekoná se

Losování otázky z praktické ZK

10. 6. 2024

Nákup potravin

10. 6. 2024

Praktická zkouška

11. 6. 2024

Ústní zkouška

18. 6. 2024

Studijní volno

12. 6. – 17. 6. 2024

 

                                                                                    Mgr. Bc. Monika Kamenická

                                                                                               ředitelka školy