ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

oborů vzdělání: základní škola (minimální výstupy)

základní škola speciální

dne 9. dubna 2024 od 14.00 do 17.00 hodin

Pravidla pro přijímání žáků do 1. třídy

  • občanský průkaz rodičů, rodný list a zdravotní průkaz dítěte,

  • písemné doporučení školského poradenského zařízení k přijetí k základnímu vzdělávání a převedení do školy zřízené podle § 16 odst. 9 Školského zákona,

  • jiná důležitá zdravotní doporučení,

  • pro případný odklad školní docházky je nezbytné doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře,

  • zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit oprávnění dítě zastupovat,

 zápis probíhá do naplnění kapacity školy:
Budova Šluknov 10 žáků
Budova Rumburk 12 žáků