Činnost školní družiny

Na samém začátku bych chtěla moc poděkovat všem sponzorům, kteří poskytli finanční hotovost nebo věcný dar na vybavení školní družiny,bez kterého by práce s dětmi nebyla možná.
Děkujeme.

Vánoce

Před nadcházejícími Vánocemi jsme s družinkou nacvičovali pohádku "Boudo, budko", při které si děti vyrobily chaloupku a Dětský domov nám zapůjčil masky na zvířátka. Při vánoční besídce děti pohádku kamarádům zahrály. Protože se blížil den otevřených dveří, podíleli jsme se s dětmi na jeho přípravě. V kuchyňce jsme upekli voňavé perníčky, které jsme také krásně nazdobili a připravili tak dárečky pro hosty. Mimo jiné jsme vyrobili přáníčka a vánoční svícny. Před vánočními prázdninami jsme si v družince udělali pohoštění s ochutnávkou cukroví, které si děti samy upekly a rozdali jsme si dárečky.

Masopust

Nastal čas masopustu a my s dětmi jsme začali vymýšlet masky. Každý si vyrobil masku podle své fantazie a společnými silami jsme ušili kostýmy. V den karnevalu se celá škola prošla v maskách kolem školy a pak děti čekaly soutěže a bohatá tombola.

Velikonoce

Na svátky jara jsme se s dětmi moc těšili a hned jako první jsme si vysadili čočku, jejíž růst jsme každý den pozorovali. Vyzdobili jsme školu i družinku velikonočními a jarními motivy a těšili jsme se na pečení beránků a malování kraslic. V pondělí jsme beránky upekli, děti byly nadšené, jak se jim povedli a druhý den si je s chutí snědly. Poté jsme namalovali vajíčka, která jsme zasadili do travičky a děti si je odnášely domů spolu s dárky.

Výtvarná soutěž

Tak jako každý rok, i letos se družinka zapojila do výtvarné soutěže, kterou pořádala Speciální základní škola ve Varnsdorfu. S dětmi jsme se pustili do společné práce a vyrobili jsme krásného zajíce, za kterého jsme byli ohodnoceni 3. místem.

Školní výlet

Letos se družinka připojila k 5. třídě a společně s ní se vydala na Vlčí horu. Ráno jsme jeli autobusem do Krásné Lípy a odtud děti šlapaly pěšky. Zastávka byla v Nobilis Tilia, kde se vyrábějí různé mastě, vonné olejíčky atd. Největším zážitkem bylo pro děti míchání vlastního krému, který pak donesly domů. Poté následovalo občerstvení, abychom načerpali síly na výšlap na rozhlednu. Z té měly děti krásný výhled na okolí našeho kraje. Zpět jsme přijeli vlakem unavení, plni zážitků z pěkného výletu.