Den Země ve školní družině

ŠD si pro tuto akci vybrala USA. Děti se zapojily do výzdoby šk. družiny a třídu si vyzdobily vlajkami a velikou mapou USA. O USA se dozvěděly základní zeměpisné a vědomostní informace a také jsme se imaginárně přenesli do amerického kina, kde nechyběl popcorn a Coca-cola. Tato akce se velmi zdařila.

G. Hesseová