Informace pro rodiče ŠD a ŠJ

(ŠD) - školní družina a (ŠJ) - školní jídelna

ŠKOLNÍ ROK: 2023 – 2024

Školní družina

Naše škola má dvě oddělení ŠD. Speciální ŠD pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a ŠD pro žáky prvního stupně.

 • Provozní doba ŠD: 6.30 hod. – 15.30 hod.
 • Úplata ŠD: 200 Kč na školní rok
 • Kapacita ŠD: 15 žáků
 • Kapacita SŠD: 10 žáků

Zápis do ŠD vždy v září první den školní docházky, vyplněním zápisních lístků do ŠD. Dále pak dle naplněné kapacity. Přednostně se berou žáci pracujících rodičů.

Kontakty na školní družinu

Telefon: 412386261
ŠD RYBIČKY: vychovatelka Bradáčová Zuzana
SŠD: vychovatelka Urbanová Petra

 

Školní jídelna

 • Provozní doba ŠJ: 7.00 hod. – 9.00 hod. (placení obědů), 11.30 hod. – 14.00 hod. (výdej obědů pro žáky)
 • Cena obědu:
  • 30 Kč pro věkovou kategorii 7 – 10 let
  • 32 Kč pro věkovou kategorii 11– 14 let
  • 38 Kč pro věkovou kategorii 15 let a více
 • Strávník se zařazuje do věkové kategorie podle věku, kterého dosáhne v daném školním roce (tj. od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024)
 • Cena čipu: 100 Kč (vratná záloha)

Zápis do ŠJ: vyplnění přihlášek ke stravování, úhrada stravného, úplata za ŠD

Kontakty školní jídelna

Telefon ŠJ: 412 386 332

 

DESATERO ŠD

 1. Pozdravím
 2. Poprosím
 3. Poděkuji
 4. Pomáhám
 5. Mluvím a chovám se slušně
 6. Umím se omluvit
 7. Neubližuji
 8. Uklízím po sobě
 9. Kamarádím se
 10. Směji se